Privacybeleid

Inleiding

Somnox neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Somnox?

Somnox is de besloten vennootschap Somnox B.V., kantoorhoudende te (2629 JD) Delft aan Molengraaffsingel 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67150179.

Somnox is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Somnox de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonlijke data wordt er verzameld?

Het gebruik van onze producten en services vereist het verzamelen van persoonlijke gegevens wat ons er toe in staat stelt om u direct of indirect te identificeren. We verzamelen deze data op de grondslag van ondubbelzinnige toestemming, met uitzondering van de economische data benodigd voor het uitvoeren van transacties

Wij verzamelen de volgende data:

 1. For het algemeen gebruik van de website, inclusief het solliciteren voor vacatures:
  • Gebruik metingen (klik gedrag, online gedrag, social media account, locatie, IP adres)
 2. Als je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief:
  • Gebruik metingen zoals hierboven beschreven
  • Email adres
 3. Als je een fysiek product hebt besteld via onze webshop:
  • Identiteit en civiele status (adres, voor- en achternaam, email adres)
  • Economische informatie (data gerelateerd aan betaalmethode, data gerelateerd aan transacties, factuuradres, bestelnummer, accountnummer, klantnummer)
 4. Als je de Somnox companion app (op Android en iOS) hebt geïnstalleerd en geconfigureerd:
  • Persoonlijk leven (geboortedatum, fitheid, gewicht, lengte, activiteiten, gebruik van substanties, stress niveau, etc.)
 5. Als je regelmatig de Somnox app gebruikt in combinatie met de Somnox slaaprobot:
  • Gezondheidsdata (ademhaling per minuut, geïnterpreteerde data over hartslag, bewegingsmetingen)
  • Algemeen gebruiksdata (hoe vaak je het product gebruikt, wanneer je wakker wordt/in slaap valt)
  • Instellingen (muziek keuze(s), slaaprobot instellingen)

Periode van data behoud

Somnox behoudt uw data voor een periode niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de doelen zoals beschreven in deze Privacy statement. Na deze periode kan uw persoonlijke data worden gearchiveerd of verwijdert om te voldoen aan de legale verplichting van Somnox en regelementen te voldoen.

In deze context is de periode van data behoud wat betreft persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven twee (2) jaar.

Uitzondering hierop is het behoud van persoonlijke data die noodzakelijk is voor het gebruik van onze producten, services, applicaties of website zolang u deze producten, services, applicaties of website gebruikt.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Somnox heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Somnox gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, Hotjar, en Facebook Tracking Pixel.

Het doel van het verwerken van uw persoonlijke data

Uw persoonlijke data kan verwerkt worden door Somnox met het exclusieve doel van het leveren, bijhouden en verbeteren van onze producten, applicaties, services en website en voor klantrelatiebeheer.

Somnox verwerkt data specifiek voor de volgende doeleinden:

 • Om een aankoop te verwerken en bij te houden
 • Om taken uit te voeren gerelateerd aan klantrelatiebeheer.
 • Om klantrelatie bij te houden via surveys, het beheer van claims en after-sale services
 • Accounting, in bijzonder voor het beheer van klantgegevens
 • Afhandelen van klachten of berichten en het beheer van reviews
 • A/B testen
 • Beheer van verzoeken voor inzage, wijzigen, beperken van verwerking, gegevensoverdracht, geautomatiseerde verwerking, en toestemming intrekken

Verder kunnen wij gebruiksanalyse gebruiken voor:

 • Het personaliseren van uw producten of diensten
 • Het geven van persoonlijke adviezen
 • Het updaten van onze verwerking algoritmes
 • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Somnox over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Somnox. Je kunt verzoeken dat Somnox je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Somnox te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Somnox of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Somnox te verkrijgen. Somnox zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Somnox je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Somnox

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Somnox zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Somnox een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Somnox je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Somnox verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Somnox gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Somnox gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Somnox aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Somnox kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Op basis van je profiel is het mogelijk dat bepaalde instellingen aangeraden worden voor je slaaprobot, en je krijgt mogelijk niet meer toegang tot een promotie voor een bepaald product als je het betreffende product al eerder gekocht hebt. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Somnox ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Somnox worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Somnox worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Somnox je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Somnox jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Join our free Sleep Course

In the Somnox Sleep Academy you Learn Optimal Sleep to Improve Your Health, Energy and Mind.

Check your inbox to confirm subscription.